Thursday , May 28 2020
Home / Thư viện / Nghiên cứu khoa học / Đề tài đạt GIẢI NHẤT Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 6 – năm 2015

Đề tài đạt GIẢI NHẤT Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 6 – năm 2015

TRÍCH YẾU

Dmap hay còn gọi là bản đồ tiếp cận là một bản đồ được trung tâm DRD (trung tâm khuyết tật và phát triển) xuất bản nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh có thể thuận tiện hơn trong việc đi lại. Bản đồ tiếp cận này ghi lại thông tin của cái địa điểm đã được nhân viên tình nguyện của trung tâm DRD đi kiềm chứng. Theo tiêu chí hiện tại của trung tâm DRD thì hiện tại có năm loại hỗ trợ dành cho người khuyết tật như: cửa, thang máy, hành lang, nhà vệ sinh và lối vào.

Thấy được tầm quan trọng và cần thiết của sản phẩm này nhóm chúng tôi đã quyết định sử dụng các công nghệ kĩ thuật như Google Map, Web Service , … nhóm đã xây dựng hệ thống dưới dạng một ứng dụng trên smart phone chạy bằng nền tảng iOS. Ứng dụng này bao gồm các chức năng như: Hiển thị các địa điểm hỗ trợ người khuyết tật dưới dạng marker, cho phép người khuyết tật tìm đường đi bằng xe buýt hoặc xe máy đến địa điểm hỗ trợ, tìm kiếm các địa điểm hỗ trợ, ưa thích địa điểm hỗ trợ , phản hồi về địa điểm hỗ trợ và chia sẽ các địa điểm hỗ trợ mới.

Chúng tôi mong muốn rằng, sản phẩm này không chỉ là một công cụ hỗ trợ cho người khuyết tật mà ở khía cạnh nào đó, nó là một sự đấu tranh cho quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ định hướng phát triển ứng dụng này không chỉ dành cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ lan rộng ra toàn quốc và quốc tế. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ nghiên cứu và làm thêm chức năng hỗ trợ bằng giọng nói để dành cho người khiếm thị, với ước muốn là người khuyết tật, những người kém may mắn hơn chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường và hòa đồng hơn với xã hội.

NHẬP ĐỀ

Ngày nay, tuy xã hội phát triển và văn minh hơn, nhưng những người khuyết tật ở Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn chưa nhận được sự quan tâm chia sẻ của xã hội, và quan trọng hơn hết là họ vẫn chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Đi ra đường, đâu đâu chúng ta cũng dể dàng bắt gặp lòng lề đường bị lấn chiếm bởi các quán xá, các tòa nhà cao tầng thì không có lối đi dành cho người đi xe lăn hay chống nạn.

Đứng trước những vấn đề này, nhóm đã quyết định làm một cái gì đó thiết thực, nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật có thể dể dàng tìm kiếm địa điểm có hỗ trợ cho họ, để họ có thể đến các địa điểm đó mà không phải lo lắng về những bậc thang cao hay những cánh cửa ra vào nhỏ hẹp.

TỔNG QUAN / LÝ THUYẾT

DMap xây dựng dựa trên ý tưởng giúp cho người khuyết tật sử dụng smartphone có hệ điều hành iOS, Android hoặc trên web có thể sử dụng bản đồ tiếp cận, bản đồ giúp cho người khuyết tật có thể biết được những nơi hỗ trợ người khuyết tật cũng như làm cách nào để đến đó.

Bên cạnh đó, ứng dụng giúp cho người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng động dễ dàng hơn.

Để thực hiện đề tài này nhóm đã có những nghiên cứu về những công nghệ, kỹ thuật để xây dựng như: Google Map, Google map direction API, Framework codeigniter, Web service (Restful service), encode/decode image Base 64.

1. DMAP

DMap ( Bản đồ tiếp cận) là bản đồ giấy được trung tâm DRD và các tình nguyện viên phát triển dùng để cung cấp những thông tin về các địa điểm có một số hỗ trợ dành cho những người khuyết tật . Những loại hỗ trợ có thể kể đến như nhà vệ sinh, cửa ra vào, tháng máy, hành lang…

2. XCODE

Xcode là một môi trường để lập trình được tích hợp trên Mac OS. Xcode giúp xây dựng app trên các thiết bị của Apple như Mac, Iphone, Ipad, Ipod. Nhóm sử dụng phiên bản Xcode 5, phát triển app trên nền iOS 6 và iOS 7.

3. GOOGLE MAP

 • Google map: Đây là bộ thư viện do google map hỗ trợ, nhóm dùng bộ thư viện này để:
  • Hiển thị map lên trên app dựa trên kho dữ liệu của Google Maps data, SDK này tự động xử lý các kết nối đến server Google Maps và các sự kiện cơ bản như drag, click, zoom, xoay camera.
  • Hiển thị marker: Google Maps hỗ trợ hiễn thị marker mặc định, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc thay đổi các marker.
  • Hiển thị infowindow: Nơi cho biết thông tin cơ bản của vị trí đó.
  • Hiển thị Polylines: đường này sẽ được dùng để chỉ đường đi giữa hai địa điểm khi có thông tin tọa độ (latitude, longitude).
 • Google map direction API
  • Đây là một service dùng để tính toán đường đi giữa hai địa điểm sử dụng HTTP request. Có thể tìm đường cho nhiểu chế độ như:
  • Phương tiện: gồm bốn loại driving, bicycle, walking, transit như xe bus.
  • Những địa điểm sẽ là tọa độ hoặc một đoạn string. Bạn chỉ truyền qua tọa độ của một vị trí như một điểm đi hoặc điểm đến (không có khoảng trắng) thì service này sẽ tính toán đường đi. Nếu truyền cho giá trị là một địa chỉ service sẽ tự động chuyển về tọa độ sau đó tính toán đường đi.

4. CORE DATA

Core data framework là một dạng lưu trữ cơ sở dữ liệu trong ứng dụng, dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng một cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ máy cài đặt ứng dụng.

Nhóm sử dụng core data để lưu trữ vào bộ nhớ thiết bị những thông tin địa điểm vào trong ứng dụng. Sau khi được lấy về từ Web Service, các thông tin này sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, mục đích là sau này người dùng có thể sử dụng ứng dụng offline, không cần phải kết nối đến server.

5. WEB SERVICE (RESFUL SERVICE)

RestFul Service là một dạng của web service. Nhóm sử dụng RestFul Service vì service này chú trọng đến tài nguyên hệ thống và đường truyền trên HTTP. Những ưu điểm của Restful service:

Sử dụng các phương thức HTTP rõ ràng: bao gồm các phương thức

 • GET: Để lấy record trên máy chủ.
 • POST: Để tạo một record trên máy chủ.
 • PUT: Thay đổi trạng thái hay cập nhật record.
 • DELETE: Xóa record.
 • Hiển thị cấu trúc URLs:

Ví dụ:

http://www.accessmap.somee.com/AccessMapServices.svc/GetAccessibilityTyp…

Cấu trúc URLs đơn giản gọi hàm GetAccessibilityType với biến truyền vào là biến Time = 0

Trả về các giá trị JSON

Ví dụ trả về chuỗi Json:

[{“AccessibilityType”:[{“ACType_ID”:1,”Description”:”Nhà vệ sinh…”, “Image”:”R0lGODlhL…”,”Name”:”Nhàvệsinh”},{…}],”Time”:1413341186}]

Việc xây dựng Restful Service, nhóm sử dụng ASP.Net và LinQ để kết nối với database.

ASP.NET: là một môi trường lập trình dùng để lập trình web cung cấp bởi Microsoft. Cho phép lập trình viên có thể tạo một trang web hoặc web service.

LinQ: là một ngôn ngữ dùng để kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu.

6. BASE64

Base64 là một chuẩn mã hóa những file hình ảnh thành một đoạn chuỗi. Từ đoạn chuỗi đó ta có thể chuyển đổi thành file hình ảnh và ngược lại

Ví dụ:

Hình 1: ví dụ về chuỗi mã hóa base64

Phía trên là một file hình còn phí dưới là đoạn mã của file hình đã được mã hóa theo chuẩn Base64.

Đây là trang web nhóm dùng để mã hóa file ảnh thành chuỗi base64 http://www.askapache.com/online-tools/base64-image-converter/

7. CODE INIGTER

CodeInigter là một PHP Framework theo cấu trúc MVC, là một tập hợp các thư viện viết sẵn trên PHP nhằm giúp chúng ta phát triển web bằng PHP nhanh hơn, giúp thực hiện các tác vụ thông thường của một ứng dụng web như:

 • Hỗ trợ kết nối và tương tác đa nền tảng cơ sở dữ liệu
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua active records
 • Session Management (quản lí Session)
 • Định dạng và chuẩn hóa form và dữ liệu đầu vào
 • Hỗ trợ Caching toàn trang để tăng tốc độ thực thi và giảm tải tối thiểu cho máy chủ.
 • Hỗ trợ Template Engine hoặc sử dụng chính PHP tags để điều hướng trong Views
 • Hỗ trợ Hooks, các lớp ngoại (Class Extensions), và các Plugins

Kết nối cơ sở dữ liệu, upload file, phân trang, cookie,… Đồng thởi giúp ta tổ chức code tốt hơn. CI được viết bởi Rick Ellis, CI ra đời khoảng năm 2007, đặc điểm là:

 • Tương thích hoàn toàn với PHP 4. Nếu sử dụng PHP 5 sẽ dùng được các tính năng hữu ích khác như khả năng gọi phương thức dây chuyền (method chaining ability).
 • Mô hình code nhẹ cho hệ thống, cải thiện tốc độ thực thi.
 • Đơn giản trong việc cài đặt, cấu hình và cấu trúc thư mục.
 • Error Logging
 • Mêm dẻo trong việc định tuyến URI (URI Routing)

About admin