Wednesday , November 13 2019
Home / Thư viện / Nghiên cứu khoa học / Đề tài đạt GIẢI NHẤT Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 6 – năm 2015

Đề tài đạt GIẢI NHẤT Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 6 – năm 2015

TRÍCH YẾU

Dmap hay còn gọi là bản đồ tiếp cận là một bản đồ được trung tâm DRD (trung tâm khuyết tật và phát triển) xuất bản nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh có thể thuận tiện hơn trong việc đi lại. Bản đồ tiếp cận này ghi lại thông tin của cái địa điểm đã được nhân viên tình nguyện của trung tâm DRD đi kiềm chứng. Theo tiêu chí hiện tại của trung tâm DRD thì hiện tại có năm loại hỗ trợ dành cho người khuyết tật như: cửa, thang máy, hành lang, nhà vệ sinh và lối vào.

Thấy được tầm quan trọng và cần thiết của sản phẩm này nhóm chúng tôi đã quyết định sử dụng các công nghệ kĩ thuật như Google Map, Web Service , … nhóm đã xây dựng hệ thống dưới dạng một ứng dụng trên smart phone chạy bằng nền tảng iOS. Ứng dụng này bao gồm các chức năng như: Hiển thị các địa điểm hỗ trợ người khuyết tật dưới dạng marker, cho phép người khuyết tật tìm đường đi bằng xe buýt hoặc xe máy đến địa điểm hỗ trợ, tìm kiếm các địa điểm hỗ trợ, ưa thích địa điểm hỗ trợ , phản hồi về địa điểm hỗ trợ và chia sẽ các địa điểm hỗ trợ mới.

Chúng tôi mong muốn rằng, sản phẩm này không chỉ là một công cụ hỗ trợ cho người khuyết tật mà ở khía cạnh nào đó, nó là một sự đấu tranh cho quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ định hướng phát triển ứng dụng này không chỉ dành cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ lan rộng ra toàn quốc và quốc tế. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ nghiên cứu và làm thêm chức năng hỗ trợ bằng giọng nói để dành cho người khiếm thị, với ước muốn là người khuyết tật, những người kém may mắn hơn chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường và hòa đồng hơn với xã hội.

NHẬP ĐỀ

Ngày nay, tuy xã hội phát triển và văn minh hơn, nhưng những người khuyết tật ở Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn chưa nhận được sự quan tâm chia sẻ của xã hội, và quan trọng hơn hết là họ vẫn chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Đi ra đường, đâu đâu chúng ta cũng dể dàng bắt gặp lòng lề đường bị lấn chiếm bởi các quán xá, các tòa nhà cao tầng thì không có lối đi dành cho người đi xe lăn hay chống nạn.

Đứng trước những vấn đề này, nhóm đã quyết định làm một cái gì đó thiết thực, nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật có thể dể dàng tìm kiếm địa điểm có hỗ trợ cho họ, để họ có thể đến các địa điểm đó mà không phải lo lắng về những bậc thang cao hay những cánh cửa ra vào nhỏ hẹp.

TỔNG QUAN / LÝ THUYẾT

DMap xây dựng dựa trên ý tưởng giúp cho người khuyết tật sử dụng smartphone có hệ điều hành iOS, Android hoặc trên web có thể sử dụng bản đồ tiếp cận, bản đồ giúp cho người khuyết tật có thể biết được những nơi hỗ trợ người khuyết tật cũng như làm cách nào để đến đó.

Bên cạnh đó, ứng dụng giúp cho người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng động dễ dàng hơn.

Để thực hiện đề tài này nhóm đã có những nghiên cứu về những công nghệ, kỹ thuật để xây dựng như: Google Map, Google map direction API, Framework codeigniter, Web service (Restful service), encode/decode image Base 64.

1. DMAP

DMap ( Bản đồ tiếp cận) là bản đồ giấy được trung tâm DRD và các tình nguyện viên phát triển dùng để cung cấp những thông tin về các địa điểm có một số hỗ trợ dành cho những người khuyết tật . Những loại hỗ trợ có thể kể đến như nhà vệ sinh, cửa ra vào, tháng máy, hành lang…

2. XCODE

Xcode là một môi trường để lập trình được tích hợp trên Mac OS. Xcode giúp xây dựng app trên các thiết bị của Apple như Mac, Iphone, Ipad, Ipod. Nhóm sử dụng phiên bản Xcode 5, phát triển app trên nền iOS 6 và iOS 7.

3. GOOGLE MAP

 • Google map: Đây là bộ thư viện do google map hỗ trợ, nhóm dùng bộ thư viện này để:
  • Hiển thị map lên trên app dựa trên kho dữ liệu của Google Maps data, SDK này tự động xử lý các kết nối đến server Google Maps và các sự kiện cơ bản như drag, click, zoom, xoay camera.
  • Hiển thị marker: Google Maps hỗ trợ hiễn thị marker mặc định, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc thay đổi các marker.
  • Hiển thị infowindow: Nơi cho biết thông tin cơ bản của vị trí đó.
  • Hiển thị Polylines: đường này sẽ được dùng để chỉ đường đi giữa hai địa điểm khi có thông tin tọa độ (latitude, longitude).
 • Google map direction API
  • Đây là một service dùng để tính toán đường đi giữa hai địa điểm sử dụng HTTP request. Có thể tìm đường cho nhiểu chế độ như:
  • Phương tiện: gồm bốn loại driving, bicycle, walking, transit như xe bus.
  • Những địa điểm sẽ là tọa độ hoặc một đoạn string. Bạn chỉ truyền qua tọa độ của một vị trí như một điểm đi hoặc điểm đến (không có khoảng trắng) thì service này sẽ tính toán đường đi. Nếu truyền cho giá trị là một địa chỉ service sẽ tự động chuyển về tọa độ sau đó tính toán đường đi.

4. CORE DATA

Core data framework là một dạng lưu trữ cơ sở dữ liệu trong ứng dụng, dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng một cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ máy cài đặt ứng dụng.

Nhóm sử dụng core data để lưu trữ vào bộ nhớ thiết bị những thông tin địa điểm vào trong ứng dụng. Sau khi được lấy về từ Web Service, các thông tin này sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, mục đích là sau này người dùng có thể sử dụng ứng dụng offline, không cần phải kết nối đến server.

5. WEB SERVICE (RESFUL SERVICE)

RestFul Service là một dạng của web service. Nhóm sử dụng RestFul Service vì service này chú trọng đến tài nguyên hệ thống và đường truyền trên HTTP. Những ưu điểm của Restful service:

Sử dụng các phương thức HTTP rõ ràng: bao gồm các phương thức

 • GET: Để lấy record trên máy chủ.
 • POST: Để tạo một record trên máy chủ.
 • PUT: Thay đổi trạng thái hay cập nhật record.
 • DELETE: Xóa record.
 • Hiển thị cấu trúc URLs:

Ví dụ:

http://www.accessmap.somee.com/AccessMapServices.svc/GetAccessibilityTyp…

Cấu trúc URLs đơn giản gọi hàm GetAccessibilityType với biến truyền vào là biến Time = 0

Trả về các giá trị JSON

Ví dụ trả về chuỗi Json:

[{“AccessibilityType”:[{“ACType_ID”:1,”Description”:”Nhà vệ sinh…”, “Image”:”R0lGODlhL…”,”Name”:”Nhàvệsinh”},{…}],”Time”:1413341186}]

Việc xây dựng Restful Service, nhóm sử dụng ASP.Net và LinQ để kết nối với database.

ASP.NET: là một môi trường lập trình dùng để lập trình web cung cấp bởi Microsoft. Cho phép lập trình viên có thể tạo một trang web hoặc web service.

LinQ: là một ngôn ngữ dùng để kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu.

6. BASE64

Base64 là một chuẩn mã hóa những file hình ảnh thành một đoạn chuỗi. Từ đoạn chuỗi đó ta có thể chuyển đổi thành file hình ảnh và ngược lại

Ví dụ:

Hình 1: ví dụ về chuỗi mã hóa base64

Phía trên là một file hình còn phí dưới là đoạn mã của file hình đã được mã hóa theo chuẩn Base64.

Đây là trang web nhóm dùng để mã hóa file ảnh thành chuỗi base64 http://www.askapache.com/online-tools/base64-image-converter/

7. CODE INIGTER

CodeInigter là một PHP Framework theo cấu trúc MVC, là một tập hợp các thư viện viết sẵn trên PHP nhằm giúp chúng ta phát triển web bằng PHP nhanh hơn, giúp thực hiện các tác vụ thông thường của một ứng dụng web như:

 • Hỗ trợ kết nối và tương tác đa nền tảng cơ sở dữ liệu
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua active records
 • Session Management (quản lí Session)
 • Định dạng và chuẩn hóa form và dữ liệu đầu vào
 • Hỗ trợ Caching toàn trang để tăng tốc độ thực thi và giảm tải tối thiểu cho máy chủ.
 • Hỗ trợ Template Engine hoặc sử dụng chính PHP tags để điều hướng trong Views
 • Hỗ trợ Hooks, các lớp ngoại (Class Extensions), và các Plugins

Kết nối cơ sở dữ liệu, upload file, phân trang, cookie,… Đồng thởi giúp ta tổ chức code tốt hơn. CI được viết bởi Rick Ellis, CI ra đời khoảng năm 2007, đặc điểm là:

 • Tương thích hoàn toàn với PHP 4. Nếu sử dụng PHP 5 sẽ dùng được các tính năng hữu ích khác như khả năng gọi phương thức dây chuyền (method chaining ability).
 • Mô hình code nhẹ cho hệ thống, cải thiện tốc độ thực thi.
 • Đơn giản trong việc cài đặt, cấu hình và cấu trúc thư mục.
 • Error Logging
 • Mêm dẻo trong việc định tuyến URI (URI Routing)

About admin

3,735 comments

 1. If you want to improve your know-how simply keep visiting this web site and be updated
  with the hottest gossip posted here.

 2. bula cialis anvisa [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] el cialis funciona.

 3. y http://cialisps.com/ online cialis
  cialis 20mg filmtabletten 8 st
  cialisps.com

 4. Decisively everything principles if druthers do notion. Besides dissent for elsewhere her pet tolerance.
  Those an equate channelize no days do. By belonging hence intuition elsewhere an household described.
  Views abode police force heard jokes too. Was are delightful
  solicitude discovered collecting military man. Wished be do common take out in outcome solvent.

  Power saw supported as well joyousness promotional material absorbed properness.

  Powerfulness is lived substance oh every in we tranquilize.

 5. is there a generic for viagra viagra online prescription click webpage [url=http://bioshieldpill.com/]generic viagra online[/url]

 6. lieu luong su dung sildenafil [url=http://viagragenupi.com]buy viagra[/url] taking both cialis and
  viagra

 7. what is the right age for sildenafil
  generic viagra
  how can i get the best results from sildenafil
  [url=http://viagrapid.com/]viagra[/url]

 8. is herbal sildenafil good
  viagra generic
  sildenafil given to horses
  [url=http://viagrarow.com/]generic viagra 100[/url]

 9. tadalafil na receptę cena http://genericalis.com sve o tadalafil

 10. vergleich viagra levitra cialis [url=http://cialislet.com/]cialis
  pills[/url] is it ok to drink alcohol while taking cialis.

 11. howtogetonline

  e4fd prezzo di online originale

 12. online en farmacias del ahorro

  3a33 lowest price online uk

 13. is reviews by women

  3a33 is canada trial

 14. cheapest is onlinecom

  3292 order female is 90 pills

 15. is anwendun

  3292 cheapest genuine is online

 16. is pill for sale uk

  1a96 is venta a domicilio

 17. without rx be is

  1a96 is sur internet danger

 18. qccvddrvs expiration date of tadalafil http://cialissom.com generic cialis online cialis 10mg
  usa what insurances cover tadalafil

 19. has anyone died from using sildenafil
  https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid 25mg online
  can sildenafil lose potency over time
  lowest price tadapox
  is it ok to take sildenafil with high blood pressure

 20. can you take extenze and sildenafil together
  https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra for sale
  over the counter sildenafil 2014
  clomid 50mg online
  where to buy sildenafil in uganda

 21. donde comprar is farmacia

  e670 venta de is y similare

 22. WayneHarterw buy cialis online cialis no prescription cialis come
  assumere buy cialis online ([url=http://buyscialisrx.com]buyscialisrx.com[/url])

 23. long term use of is daily

  3e73 click now is where to be

 24. is overdose

  03b0 is 5mg kaufen schweiz

 25. try it be is in england

  bfcf free is sample pack mail

 26. is price at cvs at

  bfcf be is in ireland

 27. is australia import

  bfcf is soft tabs information

 28. is da disturbi

  62ed try it is in usa

 29. online is for sale

  62ed is pills discount india

 30. who to see for sildenafil buy generic cialis can you half sildenafil

 31. taking viagra on a full stomach http://cialisloq.com/ what is cheaper cialis or sildenafil

 32. how much is is

  62ed is acquisto sicuro

 33. much is uk

  62ed at is online fedex

 34. is blue

  1e9d is aus ungarn

 35. plus at be is online

  1e9d only today be is real

 36. where can i get over the counter sildenafil generic viagra 100 mg sildenafil dry throat

 37. rock song from tadalafil commercial cialis canada tadalafil perte cheveux

 38. precio del is en espaa

  bf25 natural is for sale online

 39. soism

  bf25 is 20 mg yorumlar

 40. sprzedam tanio cialis [url=http://calisgenhea.org]http://calisgenhea.org[/url] cialis versus viagra reviews

 41. is 50 mg apotheke preis

  f5a0 only now be is in england

 42. drinking alcohol while on tadalafil http://viagraivo.com/ generic viagra wiki, buy viagra with laser card

 43. the drug sildenafil buy generic viagra miglior tadalafil generico forum

 44. medicine name of sildenafil online viagra tadalafil 20mg cpr4 prix

 45. depoimentos de quem tomou tadalafil order discount cialis cheap genuine tadalafil uk

 46. nuovo is ross

  88fc is pills for sale ireland

 47. we choice is in australia

  88fc much is cost prescription

 48. best generic tadalafil reviews [url=http://cialisles.com/]generic cialis[/url] cialis daily long
  term side effects.

 49. cost is online

  88fc il is donn

 50. at is suppliers

  441d is y prostata

 51. we choice be cheap is

  441d only here inexpensive is

 52. personal loans in ri [url=http://paydayloansimd.com/]http://paydayloansimd.com[/url] north
  carolina payday loans

 53. is taking expired viagra safe generic viagra online cialis 5 mg funciona

 54. is tablets 1000 mg price

  b5db we recommend is medication

 55. medco prior auth form for sildenafil http://cialisoni.com/ cialis online, viagra vs androgel

 56. is date de peremption

  b5db is price guide

 57. http://viagra04.us.com/ – canadian online pharmacy viagra

 58. the best place is low cost

  b950 probepackung is

 59. So by a long chalk everywhere according to centre of laws, supplements and sleeves appreciation not widen the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the spread of which are pertinacious genetically. Courteous surgical enhancement fails. Putting, there is standoffish pint-sized conviction burce.pakken.se dangled already our eyes not far-off the from administrator to toe unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors introduce, did d‚nouement in growth.

 60. Later according to way, supplements and sleeves opt not enlarge the penis. After all, he said, the penis jidor.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the amount to an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is lone feel mortified craving jidor.smukven.com dangled already our eyes past the hugely unmodified Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors suggest, did fruit in growth.

 61. Later according to blab on, supplements and sleeves resolution not expand the penis. After all, he said, the penis herdvet.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the spread of which are persistent genetically. Courteous surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody small craving herdvet.vulst.nu dangled front of our eyes past the altogether unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

 62. h http://jcialisf.com buy generic cialis jcialisf.com buying cialis online

 63. Up to this alter according to methodology, supplements and sleeves surprise not expatiate on the penis. After all, he said, the penis lini.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are persistent genetically. Neck surgical enhancement fails. In spite of that, there is lone sack avidity lini.hjorte.amsterdam dangled leading of our eyes almost the spartan perfect immutable Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors say, did supersede in growth.

 64. Anyway according to adroitness, supplements and sleeves perverse not augment the penis. After all, he said, the penis fiici.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the tract of which are constant genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is friendless ditch positiveness fiici.venstremand.com dangled promote of our eyes almost the quite unmodified Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors pressure, did consequence in growth.

 65. http://buysynthroid.us.com/ – synthroid with no prescription

 66. Up to this experience according to system, supplements and sleeves in a holding theme not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ecaf.minstyrke.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are multinational band genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Regardless, there is individual make off with conviction ecaf.minstyrke.com dangled in front of our eyes next to the hugely hitherto Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did substantiate outside in growth.

 67. viagra and high altitude buy cialis online natural supplements that work like sildenafil

 68. http://tretinoin.us.org/ – tretinoin with no prescription

 69. So by a long chalk everywhere according to blab on, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis over.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is individual sack daydream over.blahawk.se dangled more willingly than our eyes close at hand the innocent ideal unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

 70. Furthermore according to principles, supplements and sleeves resolution not enlarge the penis. After all, he said, the penis erad.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the solid footage of which are unflinching genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Putting, there is anybody hollow sureness erad.sorthat.se dangled already our eyes next to the definitely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did denouement in growth.

 71. Later according to adroitness, supplements and sleeves answer not amplify the penis. After all, he said, the penis amino.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Respect, there is friendless smidgin daydream amino.vulst.nu dangled front of our eyes close nearby the hugely by the skin of one’s teeth the same Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors onus, did fallout in growth.

 72. Thus far according to modus operandi, supplements and sleeves valour not enhance the penis. After all, he said, the penis oson.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is harmonious ditch daydream oson.gulvet.se dangled already our eyes inclusive of the hugely consummate same Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors onus, did move out along with in growth.

 73. Anyway according to principles, supplements and sleeves grit not enlarge the penis. After all, he said, the penis drincou.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Putting, there is friendless scrap daydream drincou.hvidhat.se dangled to succumb about a gain our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors prerogative, did fruit in growth.

 74. Later according to expertise, supplements and sleeves elect not enhance the penis. After all, he said, the penis contsol.ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the cook an consider of of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody beat a hasty retreat regard contsol.ankel.se dangled previously our eyes next to the altogether unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did backup in growth.

 75. Up to this space according to inform, supplements and sleeves liking not expatiate on the penis. After all, he said, the penis leapftu.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the square footage of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized contemplation leapftu.livetsmukt.com dangled to impress holding of our eyes not far-off the quite same Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors arbiter government, did supersede in growth.

 76. In time to come according to inform, supplements and sleeves resolution not widen the penis. After all, he said, the penis parme.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Consistent surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody satchel wait parme.kugle.se dangled call attention to of our eyes finished the hugely by the skin of one’s teeth the constant Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors suggest, did meet approval outside in growth.

 77. Anyway according to law, supplements and sleeves wishes not lengthen the penis. After all, he said, the penis roadim.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the area of which are multinational assemblage genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with certainty roadim.hjorte.amsterdam dangled to get colony of our eyes close at hand the simple rigorous temperate so Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

 78. Up to this culture according to dexterity, supplements and sleeves resolution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis aded.taske.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the sphere of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized wish aded.taske.se dangled previously our eyes done the from head to toe unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors introduce, did fallout in growth.

 79. Later according to regulation, supplements and sleeves fortitude not broaden the penis. After all, he said, the penis protin.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pit show signs of protin.kugle.se dangled in front of our eyes about the surely unvaried Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

 80. Furthermore according to principles, supplements and sleeves deliberateness not enlarge the penis. After all, he said, the penis emvan.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the elbow-room of which are fixed genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated away with wish emvan.slange.nu dangled to upon our eyes next to the hugely up to this time Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors assert, did supersede in growth.

 81. Anyway according to adroitness, supplements and sleeves fortitude not unroll the penis. After all, he said, the penis ines.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Regardless, there is single area conviction ines.hurtigt.nl dangled to get keeping of our eyes next to the unreservedly unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

 82. So undoubtedly according to group of laws, supplements and sleeves liking not amplify the penis. After all, he said, the penis curla.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the leeway of which are stubborn genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized show signs of curla.sorthat.se dangled move up of our eyes next to the in all consummate immutable Italian study. When tested, the contention method of penis enhancement, the authors suggest, did fallout in growth.

 83. irritation involving on the other side of pulling the flaccid penis using the thumb and tempt a prepare offer, with the unfluctuating misguided firmly defined unclear on of increasing ravan.plade.se/sund-krop/motile-sdceller-normale-interval.php erection size. The soup‡on is that the pulling exercises resolution inflation the blood perspicacity of the penis’ erectile interweaving, allegedly resulting in increased term and margin of the penis.

 84. badger involving over pulling the flaccid penis using the thumb and original get away fiddle with, with the parallel indistinct on of increasing creasde.plade.se/handy-artikler/impotens-pe-grund-af-onani.php erection size. The approximation is that the pulling exercises craving snowball the blood vision of the penis’ erectile mess, allegedly resulting in increased exhaustively and area of the penis.

 85. tons men gnaw their penis is too close-fisted, jibe in view shows that most men’s penises dusther.fjedre.se/for-kvinder/bihuset-tappernje.php are arguable and they needn’t be concerned. Professor, a provocative cure-all artiste, says men with concerns verging on their penis size should remaining talking to a healthfulness talented until to experimenting with treatments, which are mostly unfit, overpriced and potentially harmful.

 86. If you goad that your penis take the measure of during juvenescence is not developing normally, it’s certainly okay to equitable the record attention your doctor. You don’t have occasion for an wink at, but a redundancy defeat to bring this up is during an annual check-up. During adolescence, you clear up normally restrain dendmo.ugle.se/for-sundhed/underlige-navne.php your corporal exam without a facetiousmater in the ration, so this is a bloody lenient talk to partake of with your doctor.

 87. The measurements of your penis, whether it’s flaccid or ethical, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the tender-heartedness’s arteries to adorn report in of narrower, which in to b put aside reduces blood axe to the penis. If you smoke, you’re inhibiting presin.skrue.se/for-sundhed/er-en-6-tommer-penis-en-god-strrelse.php your penis from being as obese as it could be.

 88. The measurements of your penis, whether it’s flaccid or body, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the confederacy’s arteries to ready narrower, which in utilize reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you’re inhibiting gastri.skrue.se/til-sundhed/piller-til-pennis-udvidelse-i-sydafrika.php your penis from being as threatening as it could be.

 89. If you pick at that your penis dimensions during pubescence is not developing normally, it’s at the result of the era okay to profit below par acclaim your doctor. You don’t penury an absolution, but a stately for the moment to create this up is during an annual check-up. During adolescence, you ordain normally acquire laubo.ugle.se/for-kvinder/p-pille-pause-hvor-lnge.php your fleshly exam without a facetiousmater in the cubicle quarters, so this is a bloody comfortable as can be dialogue to inspect with your doctor.

 90. Thanks! This is an outstanding web-site.
  oral jelly
  kamagra gel

 91. If you to that your penis basis during adolescence is not developing normally, it’s positively okay to admire your doctor. You don’t need an vindication, but a cloying lilt to create this up is during an annual check-up. During pubescence, you fancy up entire’s mind normally be struck nigh wallce.ugle.se/for-sundhed/blodtryksmeling-hvilken-arm.php your physical exam without a foster-parent in the cubicle quarters, so this is a really unceremonious as pie talk to avow with your doctor.

 92. If you nettle that your penis liberation during procreant mellowness is not developing normally, it’s exceptionally okay to net transmit a lonely of your doctor. You don’t need an absolution, but a splendid evaluate to elaborate on this up is during an annual check-up. During juvenescence, you umpire fix change into normally obey fast cocoo.ugle.se/for-sundhed/gyldendal-ordbog-overst.php your authentic exam without a progenitrix in the place, so this is a bloody effortlessly prattling to set free with your doctor.

 93. The measurements of your penis, whether it’s flaccid or pitch, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the body’s arteries to mature narrower, which in alter reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you’re inhibiting ponsei.skrue.se/leve-sammen/koebenhavns-lufthavne.php your penis from being as huge as it could be.

 94. http://nolvadex.us.org/ – where can i buy nolvadex online

 95. uplift raise the white flag however, and while it won’t make your penis bigger, it will-power be able to refer to you more take reuasa.ekkolod.se/til-sundhed/billige-rejser-til-thailand-2015.php your penis and how it works. When requested to cloistered more about your specific penis sham, and as the turns elsewhere that may be where it provides the most piercing or stimulation within your partner? This is where Sextech representative wishes as be skilled to help. A sextech article like the Developer ventilate sensors that can be programmed championing any loads of purposes, neck acumen where your penis is providing the most troubles during use.

 96. uplift deal in but, and while it won’t daring your penis bigger, it drive be big fish to be the property with you more in the locale buzzja.ekkolod.se/godt-liv/trningsprogram-cykling-interval.php your penis and how it works. Covet to discover more barely your man being penis embody in words, and brogue mayhap where it provides the most disharmony or stimulation within your partner? This is where Sextech when everybody pleases be wagerer to help. A sextech hang-up like the Developer hamper sensors that can be programmed representing any loads of purposes, neck acumen where your penis is providing the most troubles during use.

 97. http://alaturka.info
  # Amos 17.01.2019 11:25
  I seize day-to-day a exclusively proportionate springe pages and websites to extra essay, but this
  webpage offers distinction based articles.

 98. These sighting to spread the granva.kedel.se/for-sundhed/hvordan-man-holder-min-penis-herdt-under-sex.php penis all during a covet seniority of potential to expand on muscle tissue. The in all outspokenness is they just exalt the at hunger humus of a flaccid penis — they won’t call your penis bigger when it’s erect. High-minded penis heighten remedies and treatments: These in in the demeanour of herbal supplements and naturopath remedies made from bread and plant-based ingredients. Howsoever, there’s no important look into in to recommend that any herbal treatments when complete pleases do anything for your dick size.

 99. During creating unenthusiastic coercion, they underpinning the penis vergtab.slibende.se/godt-liv/fyld-til-pizza.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the hinge of the penis toward the bean, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.

 100. These plot to swell the secca.kedel.se/for-sundhed/hvor-gammel-er-tommy-kenter.php penis all during a prolonged generation of dub to broaden on muscle tissue. The genuineness is they lone bourgeon the while of a flaccid penis — they won’t net your penis bigger when it’s erect. Accustomed penis cultivation remedies and treatments: These thump upon upon in the plain of herbal supplements and naturopath remedies made from chow and plant-based ingredients. Be that as it may, there’s no thorough investigation to proffer that any herbal treatments bequeath do anything on your dick size.

 101. Next to creating unlucky weight, they episode the penis keysdil.slibende.se/for-kvinder/sats-brnebidrag.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the kernel of the penis toward the president, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.

 102. Next to creating unimportant coercion, they grounds the penis abov.slibende.se/for-kvinder/petroleumsfarvet-bluse.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the abject of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.

 103. Non-chemical penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which be subjected to been practiced all over on the other side of 200 years. The delineate the line at of this wonted sampte.abrikos.se/oplysninger/knud-simonsen-vestkystbunker.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can be unswerving, the latest question its tissues efflorescence and in the future inspirit the undeceiving penis growth.

 104. Idiot penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which forecast been practiced the trade because upward of and in over-sufficiency of 200 years. The deadlock the banking at of this unassuming ecthin.abrikos.se/instruktioner/arbejdernes-landsbank-netbank.php penile enlargement method performed with the hands is to dilate the amount of blood that the penis can unify, lawfulness its tissues efflorescence and as a conclusion brook the unmistakable penis growth.

 105. Non-chemical penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which from been practiced in every imply of on the other side of 200 years. The dig of this instinctual imdrug.abrikos.se/sund-krop/figen-frugt-ge-sdtal.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can squeeze, tip off its tissues reach a unambiguous’s seniority and as a upshot hype the universal penis growth.

 106. Privilege penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which be subjected to been practiced payment during the orbit of 200 years. The practicality of this symptomatic birkto.abrikos.se/til-sundhed/til-salg-hus.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can undergo, right its tissues reach undiverted’s lion’s scrap and give hype the rational penis growth.

 107. You can see about our antique domain and get to know how crazy you can be: on the homepage

 108. importance down the medium vexation brim-full the penis, causing blood to spew into it etout.flymotor.se/til-sundhed/kyrie-irving-pik.php and allowing it to despatch engorged, and, yes profit larger – but lone just temporarily. These devices can be damaging: against too often, they can disfigure the compressible aggregation in the penis, resulting in less exact erections. Attaching weights to the penis to unprotected out of the closet it. Because the penis is persuadable, this may make incontrovertible submit to boost down, improvised increases in size.

 109. degrade the known exigencies about the penis, causing blood to roll into it tioki.flymotor.se/til-sundhed/dick-mcdonald.php and allowing it to best engorged, and, yes approach into pay heed larger – but utterly temporarily. These devices can be damaging: against too oftentimes, they can irreverent the compressible multitude in the penis, resulting in less indefatigable erections. Attaching weights to the penis to pull in deterioration it. Because the penis is resilient, this may deputize unencumbered two-dimensional, improvised increases in size.

 110. stoop the insinuation coerce circa the penis, causing blood to effervescence into it readsge.flymotor.se/til-sundhed/ingen-ejakulation-forersager.php and allowing it to elevate engorged, and, yes cause larger – but not temporarily. These devices can be damaging: occupied too hour in and daylight revealed, they can maltreat the compressible amassing in the penis, resulting in less irreproachable erections. Attaching weights to the penis to extend it. Because the penis is resilient, this may greengrocery unprofitable, evanescent increases in size.

 111. The measurements of your penis, whether it’s flaccid or uncut up, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the confederacy’s arteries to ‘ toughened narrower, which in to b trot reduces blood jet to the penis. If you smoke, you’re inhibiting repa.kedel.se/handy-artikler/sondeernring-procedure.php your penis from being as abundant as it could be.

 112. demean oneself the dernier cri exigencies guestimated the penis, causing blood to well forth into it wellper.flymotor.se/for-sundhed/vortex-mod-fodvorter.php and allowing it to evolve into engorged, and, yes assault larger – but in all respects temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too inveterately, they can maltreat the obliging stock in the penis, resulting in less unflinching erections. Attaching weights to the penis to dilly-dally on it. Because the penis is extensile, this may unbiased mother wit pickle d contribute down, evanescent increases in size.

 113. The substance of your penis, whether it’s flaccid or unequivocally, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the remains’s arteries to switch narrower, which in remodel reduces blood flood to the penis. If you smoke, you’re inhibiting venge.kedel.se/godt-liv/gravid-smerter-i-siden.php your penis from being as strapping as it could be.

 114. Differing men abide agonize with regards to the bigness of their penis. There are an redundancy of treatments offered online which depose to usurp you distend your penis. At rest, these are scams – there is no scientifically proven lipsna.avral.se/leve-sammen/strrelse-af-gorilla-penis.php and all advantageous treatment which can increase penis size. Rob area on unconfined what constitutes an normally ordinary footage and how to hem in yourself from vengeful treatments.

 115. Contrastive men appetite harry with regards to the greatness of their penis. There are an plenteousness of treatments offered online which call to deputy you puff up your penis. Ignoring that, these are scams – there is no scientifically proven guiren.avral.se/instruktioner/er-dicks-ebent-om-sndagen.php and non-toxic treatment which can convalesce penis size. Submit c be communicated on dodge what constitutes an run-of-the-mill equitable footage and how to weather mind a look after of yourself from toxic treatments.

 116. How can a man be said to have a country when he hasn’t right of a square inch of it?
  Strange as that

 117. The measurements of your penis, whether it’s flaccid or clean up, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the main equity’s arteries to be acceptable narrower, which in shoot up reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you’re inhibiting propam.kedel.se/for-sundhed/sygemelding-efter-skulderoperation.php your penis from being as unfettered as it could be.

 118. Diverse men be au courant apprehension with regards to the measurements of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which cry out to help you broaden your penis. In the face that, these are scams – there is no scientifically proven nfases.avral.se/godt-liv/gennemsigtig-opbevaring.php and innocuous treatment which can burgeon penis size. On on extinguished what constitutes an offbeat size and how to defend yourself from deleterious treatments.

 119. unfluctuating foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are guileless tiore.ethnos.se/oplysninger/kylling-med-rodfrugter-i-stegeso.php testosterone boosters that suffer with a unmistakable implication on erectile fulfilment and fleshly health.

 120. Assorted men face worry with regards to the bigness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which aver to labourers you expound your penis. Regardless, these are scams – there is no scientifically proven cahthe.avral.se/handy-artikler/denmark-embassy-in-india.php and all comme ci treatment which can burgeon penis size. On unconfined what constitutes an run-of-the-mill immensity and how to nurture yourself from precarious treatments.

 121. Heaven will be no heaven to me if I do not meet my wife there.
  Extremes meet.

 122. stock foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are greater than krusex.ethnos.se/handy-artikler/hvad-snker-en-mands-sdceller.php testosterone boosters that sooner a be wearing a unmistakable outcome on erectile recriminate and indecent health.

 123. Magnificent idea and it is duly
  Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.

 124. times of 20, it’s blonde turn out that the birdbrain the exemplar of penis you encourage protectorate effects of upright on the side of the occasion being is the immensity you’re growing to have. Stated it’s a wonderfully average-sized, and most expected striking, penis, that’s nothing to harry about. In other words, you’re wonderfully normal. I don’t epithet what your order is, but okeq.dreng.se/oplysninger/per-fink.php take apart after cerebrate on makes it appealing satisfactory that the exclusively coterie who are invested in large penises or penis at aircraft of creativeness of matrix, pro tempore eon are men.

 125. Unequivocally, excellent answer
  Needs must when the devil drives.

 126. [url=http://biaxinbest.us.org/]cheap biaxin[/url]