Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2019

Bài viết mới

5 bước để thực hiện một kế hoạch tiếp thị hoàn hảo bằng những dữ liệu trực quan

John Tukey – người được cho là cha đẻ của việc phân tích dữ liệu đã từng nói rằng “giá trị lớn nhất của một bức tranh khi nó buộc chúng ta phải nhận thấy những gì mà chúng ta không bao giờ mong đợi” Những trích dẫn của ông …

Read More »