Monday , April 6 2020
Home / Tổ chức

Tổ chức

Hội đồng sáng lập:

1. Ông Hoàng Văn Hữu

2. Ông Bùi Văn Quyền

3. Bà Trần Thị Ngọc

Nhân sự chuyên trách:

1. Ông Hoàng Văn Hữu

2. Ông Bùi Văn Quyền

3. Bà Trần Thị Ngọc

4. Ông Nguyễn Văn Khánh

5. Ông Nguyễn Văn Tâm

Hội đồng khoa học: (có hình)

1) GS.TS. Trần Quốc Thắng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ

tịch Hội sáng chế Việt Nam

2) TS. Bùi Văn Quyền, Nguyên Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ KH&CN,

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội sáng chế Việt Nam

3) Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển Tài sản Trí tuệ – Cục Sở

hữu trí tuệ

4) TS. Phan Quan Việt, Phó Trưởng Khoa Thương mại, Đại học Văn Lang

5) TS. Trần Văn Thi, Đại học Tài chính – Marketing

6) TS. Nguyễn Xuân Trường, Phó Khoa Phụ trách Khoa Marketing, Đại học Tài

chính – Marketing

7) ThS. Trần Giang Khuê, Phó Trưởng Văn Phòng – Phụ trách VP Cục SHTT tại

TP.HCM

8) ThS. Lưu Phan, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay

9) Ông: Hoàng Văn Hữu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu

Việt Nam

10) NCS.ThS. Trần Đình Dzu, Đại học Lao động – Xã hội

11) ThS. Nguyễn Văn Tâm, Đại học Văn Lang